Historiallisessa sote-murroksessa rakennetaan ja uudelleen järjestellään meille kaikille tärkeitä terveys-, sosiaali- ja pelastustoimen palveluja. Se on tehtävä inhimillisellä ihmistä arvostavalla tavalla. Turvataan ja kehitetään laadukkaat yhdenvertaiset terveys- ja sosiaalipalvelut kaikille helposti ja ajoissa saavutettavaksi.

Sote-palvelujen ala on moninainen. Vihreät haluavat vaikuttaa kaiken ikäisten eri palveluihin, mahdollistaa oikeat kohtaamiset ja ajoissa asioihin puuttumiset; lapsista iäkkäisiin, me kaikki tarvitsemme parempaa huolta ja huomiota. Aluevaaleissa saat äänelläsi vaikuttaa tämän toteutumiseen ensimmäisen sote-asioista päättävän aluevaltuuston valinnassa.

Esimerkiksi omalääkärit tai omahoitaja-järjestelmä, kotihoidon omahoitaja-tiimit, matalan kynnyksen mielenterveysklinikat, toimiva oppilashuolto; on paljon konkreettisia ratkaisuja kehitettäväksi elämänvoiman edistämiseksi myös Mikkelissä ja muualla Etelä-Savossa.

Erityishuolto tarvitsee erityisratkaisunsa; on turvattava Vaalijalan säilyminen laadukkaana erityishuollon palvelukeskus-kokonaisuutena, joka tarjoaa palveluksiaan erityistä tukea tarvitseville yli hyvinvointialuerajojen.

Sote-alan palkkaus ja työolot vaativat pikaista kohennusta. Työntekijöillä tulisi olla tarpeeksi aikaa ja tukea tehdä parhaansa kaikkien hyväksi. Tarvitaan myös lisää tekijöitä.

Luonto on koko elämämme perusta, ja sen suojeleminen on myös terveytemme suojelua ja vaalimista. Luontokatoon ja ilmastokriisiin pikaisesti, viisaasti ja kokonaisvaltaisesti vastaaminen on elinehtomme.

Koetun hyvinvoinnin käsitteeseen mahtuu perustavanlaatuisesti myös kulttuuri, taide ja sivistys sekä liikunta. Näitä tulee tukea ihmistä voimaannuttavina ja aktivoivina terveyttä edistävinä elämänilon ja -ymmärryksen antajina.

 

Näköaloja-kolumnisarja, Mikkelin Kaupunkilehti 17.11. 2021