Vaaliteemoja yhteiselle matkalle kohti todellista hyvinvointialuetta

Järjestetään yhdenvertaisesti, ajoissa ja helposti saavutettavasti laadukkaat terveys- ja sosiaalipalvelut kaikille. Inhimillisesti ihmisten puolella! Hyvinvointia kaikille! Kehitetään kunnioittava iäkkäiden kotihoito ja palvelut. Mahdollistetaan oikeat arvostavat kohtaamiset kaikessa hoitotyössä ja sosiaalipalveluissa, kaiken ikäisille. Elämänvoimaa Etelä-Savoon! Luontoarvot kunniaan! Kulttuuri luo kukoistusta! Luonto on terveytemme perusta, mitä tulee suojella. Kulttuuri, taide ja sivistys luovat hyvinvointia, mitä tulee tukea. Huolehditaan erityisesti erityisistä! Vaalijalan toiminta laadukkaana erityishuoltopalveluna yli hyvinvointialuerajojen on turvattava.