Leena Kontinen

Olen mikkeliläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, aluevaaliehdokkaana valmiina palvelukseenne, hyvät eteläsavolaiset.

Olemme historiallisessa murroksessa, aluevaalit ovat elämämme vaalit. On kyse meitä kaikkia tavalla tai toisella läheisesti koskettavien terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Haluan olla rakentamassa todellista hyvinvointialuetta, kaikille yhdenvertaisesti helposti saavutettavia laadukkaita palveluja. Siksi olen Etelä-Savossa ehdolla Vihreiden aluevaaliehdokkaana.

On ratkaisevan tärkeää miten uudistus toteutetaan. Ihminen tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti ja kohdata arvostavasti, palveluissa asiakaslähtöisesti. Työntekijöillä tulisi olla tarpeeksi aikaa ja tukea tehdä parhaansa kaikkien hyväksi. Ennakoiva toiminta edistäisi elämänvoimaa edullisemmin kuin vasta vakavien ongelmien kallis korjaaminen.

Olen Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen jäsen. Olisi todella tärkeää turvata Vaalijalan säilyminen erityishuollon laadukkaana palvelukeskuksena kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien hyväksi.

Olen Mikkelin Seudun Vihreiden puheenjohtaja. Olen myös Mikkelin kaupunkikehityslautakunnan varajäsen sekä Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varajäsen. Olen lisäksi ollut jäsenenä Vihreiden ilmasto- ja energiatyöryhmässä. Luonto on kaiken elämämme edellytys, ymmärrys siitä on otettava päätöksenteon pohjaksi yhdessä ihmisarvon kunnioittamisen kanssa.

Ennen puoluepoliittista aktivoitumista olin syksyyn 2019 asti yli kymmenen vuotta ollut omistautunut vapaaehtoiselle ilmasto- ja ympäristötyölle yhteiskunnallisessa ympäristöjärjestössä. Olen toiminut mm puheenjohtajistossa ja ilmastokampanjavastaavana, vetänyt yhteisöenergiakampanjaa. Olen saanut kokemusta vaikuttamisyhteistyöstä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Euroopan tasolla sain myös tärkeää johtoryhmäkokemusta.

Nyt haluaisin käyttää arvokasta kokemustani, ja toimia paluumuuttajana rakkaan kotimaakuntani hyväksi. Elämänvoimaa Etelä-Savoon!

Kestävä elämäntapa lisää kaikkien elämänvoimaa ja elämänlaatua sekä koettua hyvinvointia. Meillä on nyt mahtava tilaisuus edistää todellista kestävää kehitystä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. Olennainen osa kestävää elämäntapaa on kukoistava kulttuuri, jota on ymmärrettävä tukea ja edistää – elämäniloa ja voimaa.

Kestävä elämäntapa ja inhimillisyyden vaaliminen on kaiken perusta.

Leena Kontinen

Olen mikkeliläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, aluevaaliehdokkaana valmiina palvelukseenne, hyvät eteläsavolaiset.

Olemme historiallisessa murroksessa, aluevaalit ovat elämämme vaalit. On kyse meitä kaikkia tavalla tai toisella läheisesti koskettavien terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Haluan olla rakentamassa todellista hyvinvointialuetta, kaikille yhdenvertaisesti helposti saavutettavia laadukkaita palveluja. Siksi olen Etelä-Savossa ehdolla Vihreiden aluevaaliehdokkaana.

On ratkaisevan tärkeää miten uudistus toteutetaan. Ihminen tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti ja kohdata arvostavasti, palveluissa asiakaslähtöisesti. Työntekijöillä tulisi olla tarpeeksi aikaa ja tukea tehdä parhaansa kaikkien hyväksi. Ennakoiva toiminta edistäisi elämänvoimaa edullisemmin kuin vasta vakavien ongelmien kallis korjaaminen.

Olen Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen jäsen. Olisi todella tärkeää turvata Vaalijalan säilyminen erityishuollon laadukkaana palvelukeskuksena kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien hyväksi.

Olen Mikkelin Seudun Vihreiden puheenjohtaja. Olen myös Mikkelin kaupunkikehityslautakunnan varajäsen sekä Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varajäsen. Olen lisäksi ollut jäsenenä Vihreiden ilmasto- ja energiatyöryhmässä. Luonto on kaiken elämämme edellytys, ymmärrys siitä on otettava päätöksenteon pohjaksi yhdessä ihmisarvon kunnioittamisen kanssa.

Ennen puoluepoliittista aktivoitumista olin syksyyn 2019 asti yli kymmenen vuotta ollut omistautunut vapaaehtoiselle ilmasto- ja ympäristötyölle yhteiskunnallisessa ympäristöjärjestössä. Olen toiminut mm puheenjohtajistossa ja ilmastokampanjavastaavana, vetänyt yhteisöenergiakampanjaa. Olen saanut kokemusta vaikuttamisyhteistyöstä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Euroopan tasolla sain myös tärkeää johtoryhmäkokemusta.

Nyt haluaisin käyttää arvokasta kokemustani ja toimia paluumuuttajana rakkaan kotimaakuntani hyväksi. Elämänvoimaa Etelä-Savoon!

Kestävä elämäntapa lisää kaikkien elinvoimaa ja elämänlaatua sekä koettua hyvinvointia. Meillä on nyt mahtava tilaisuus edistää todellista kestävää kehitystä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. Olennainen osa kestävää elämäntapaa on kukoistava kulttuuri, jota on ymmärrettävä tukea ja edistää – elämäniloa ja voimaa.

Kestävä elämäntapa ja inhimillisyyden vaaliminen on kaiken perusta.