Kaunis viihtyisä vihreä Mikkeli nostetaan kukoistukseen kestävällä tavalla luontoa, ympäristöä, ihmisten ja eläinten oikeuksia kunnioittaen.

Tarvitaan vahvaa ilmasto-, energia- ja ympäristöpoliittista yhteistyötä. Luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta on vahvistettava. Kestävä elämäntapa kohottaa kaikkien elämänlaatua sekä hyvinvointia.

Ilmastotoimiin on tartuttava nyt heti, kokonaisvaltaisella otteella reilun muutoksen hengessä. Vihreät haluaa tehdä Mikkelistä ilmastotyön edelläkävijän ja päivittää Mikkelin ilmasto-ohjelman tavoitteineen oikeasti vastaamaan ilmastokriisin haasteisiin.

Välttämätön energiamurros, kestävään hajautettuun uusiutuvaan energiaan siirtyminen tuo elinvoimaa, ja sitä tulee edistää. Asukkaiden omalla energiantuotannolla kuten yhteisöenergialla on myös sosiaalisia vaikutuksia; osallisuus ja merkityksellisyys kasvavat, yhteisöt vahvistuvat. Energiamurros antaa työtä ja toimeentuloa.

Mikkelissä voisi lupaavan Biosairilan kehittämisen lisäksi suosia esimerkiksi paikallista aurinkolämpöosaamista ja tutkia tuulivoiman uusia tuulia. Lisäksi ilmastokestävä ruoantuotanto, rakentaminen ja liikenne avaavat uusia näkymiä. Monien mahdollisuuksien Mikkeli on mahdollinen.

Pidetään hyvää huolta Saimaan, Puulan ja kaikista muistakin aarteeksemme annetuista hienoista vesistöistä. Vihreät eivät anna kaivostoiminnan uhata ainutlaatuisia luontoarvojamme ja elinvoimaamme. Kaivostoimintaa ei tule sallia missään alueellamme.

Meillä on Mikkelissä nyt mahtava tilaisuus edistää yhteistyössä todellista kestävää kehitystä, koko kunnan alueella. Luonto on kaiken elämämme edellytys, ymmärrys siitä otetaan päätöksenteon pohjaksi yhdessä ihmisarvon kunnioittamisen ja inhimillisyyden vaalimisen kanssa. Kulttuurityön tukeminen kuuluu kukoistavaan kokonaiskuvaan.

Näköaloja-kolumnisarja, Mikkelin Kaupunkilehti 10.03. 2021